Verantwoording

Gemeente zijn brengt kosten met zich mee. Het is een voorrecht dat iedereen ook financieel mag bijdragen aan de groei en opbouw van de gemeente. We willen als Mozaiek020 zo transparant mogelijk zijn naar de gemeente.

Het team Financiën zorgt voor het verantwoord beheren van de middelen die nodig zijn voor alles wat we mogen doen binnen onze gemeente. Samen met het team zorgen wij voor de collectes, de boekhouding en een heldere jaarlijkse verantwoording, het innen van gelden en natuurlijk ook het kritisch meedenken over nieuwe uitgaven.

ANBI Status
Juridisch gezien is Mozaiek020 een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Mozaiek020 onder nummer 83226737 (RSIN-nummer 862779674). Mozaiek020 beschikt over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Mozaiek020 zijn hierdoor aftrekbaar.

Alle activiteiten van de gemeente Mozaiek020 zijn ondergebracht bij rechtspersoon Mozaiek020 behalve alle (commerciële) activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling en verkoop van producten en diensten ter opbouw en ontwikkeling van de kerk van Nederland en daar buiten die zijn ondergebracht bij Stichting Mozaiek. Stichting Mozaiek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83226737 (RSIN-nummer 862779674).

Check hier onze ANBI verantwoording voor Mozaiek020.

Mozaiek020 financieel ondersteunen?
Je kunt Mozaiek020 steunen door een eenmalige gift of een machtiging.

Jaarverslag 2021
Het goedgekeurde jaarverslag 2021 is via onderstaande link te bekijken. Het document is alleen bestemd voor delen van Mozaiek020.